Skip to content

Etický kodex a pravidla kritiky

Etický kodex

Naše stránky nejsou jen místem, kde autoři zveřejňují povídky a čtenáři je čtou, ale také místem setkávání. Jsme jako velký park, v němž se scházejí všichni, kdož mají rádi (nejen) dílo J.K. Rowlingové a fantasy obecně. A je lepší, když má tento park pěkně upravené cestičky, vzrostlé stromy i kvetoucí záhony a procházejí se v něm usměvaví lidé. Jenže jak dosáhnout toho, aby tu bylo stále slunečno?

Vystupujeme zde relativně anonymně, pouze pod přezdívkou (a stejně jako ve skutečném světě nemáme dvojí osobnost, i tady vystupujeme pouze pod jedním nickem). Tato anonymita s sebou přináší jistá pokušení. Přesto, pokud tu nechceme být za hrubce, bychom měli respektovat určitá etická pravidla. Na rozdíl od závazných pravidel nehrozí za jejich porušení trest. Ovšem stejně tak, jako se ráno češeme, je potřeba občas trochu učesat i naše chování. Toto je návrh, jak bychom mohli dosáhnout toho, že se nám v našem světě bude lépe žít.

Milý autore,

Naše stránky jsou široce otevřeny Tvým dílům. Při jejich zveřejňování dbej oficiálních pravidel (viz Pravidla), ale také pravidel slušného chování.

Pokud ještě nemáš statut redaktora, buď trpělivý a k šéfredaktorům a adminům slušný. I oni jsou jen lidé. Pokud už jsi statut redaktora získal, snaž se, aby Tvá díla byla bez zbytečných chyb a dělala čest Tvému nicku i těmto stránkám.

Každý člověk přirozeně touží po uznání a i Ty jsi zde proto, že chceš znát názor ostatních na svou tvorbu. Přesto, že bažíš po pozornosti a komentářích, vyhni se některým chybám:

 • Nerozděluj uměle kapitoly na větší počet částí a tím povídku neprodlužuj. Čtenář je všímavý a inteligentní a tyto Tvé zmijozelské taktiky mu budou proti srsti. Samozřejmě neexistuje žádná kvóta (kromě pravidly určených dvou set padesáti slov), která by ti řekla, kdy je Tvoje kapitola dost dlouhá. Řiď se ale tím, že by se v ní mělo něco udát
 • Nevydírej své čtenáře a neponižuj se tím, že bys další kapitolu podmínil určitým počtem komentářů. Protože čtenářův komentář je Ti odměnou, nezapomínej za něj poděkovat, případně čtenáři odpovědět. Nemusíš při tom samozřejmě vyzradit celou zápletku a zakončení, i když se na ni čtenář ptá!
 • Je pochopitelné, že máš rád své povídky, nepůsobí ale dobře, když je všude propaguješ sám. Někde, v jiné kultuře, by to bylo v pořádku. Většina Čechů to ale vnímá nelibě a někteří by pak mohli propadnout dojmu, že jsi nabubřelý.

Pokud tady na fanu nejen publikuješ, ale také čteš, pak i pro Tebe platí nezávazná pravidla pro čtenáře, a také zásady konstruktivní kritiky.

A konečně, než něco uděláš, zkus si promyslet, jak bys vnímal, kdyby se takto zachoval někdo druhý. Bylo by Ti to příjemné? A co kdyby se tak chovali všichni?

Věříme, že Ti tato pravidla pomohou se tu cítit dobře a zároveň vytvářet příjemnou atmosféru i pro ostatní!

Milý čtenáři,

Naše stránky jsou tu pro Tebe a nabízejí Ti nespočet možností, jak se znovu dostat do tvého oblíbeného světa fantasy. Můžeš zde číst i komentovat (a klidně můžeš být i autorem!), při tom však dbej nejen oficiálních pravidel (viz Pravidla), ale také pravidel slušného chování.

Komentář samozřejmě není vymahatelný a nikdo ho nepovažuje za samozřejmost, a ani povinnost. Přesto je odměnou pro autora, kterého mnohdy motivuje k další tvorbě, případně mu pomáhá zlepšovat se. Proto neváhej a komentuj!

Autora potěší i jen jedno či dvě slova uznání, ale ještě víc mu pomůže, když zdůrazníš, co se Ti líbilo nejvíc, nad čím ses zamyslel, nebo co se Ti naopak nelíbilo, zanechalo tě v rozpacích anebo ti to bylo nejasné.

Nejvíce ale autorovi pomůže konstruktivní komentář (a to i tehdy, když ho právě nepotěší). Konstruktivní komentář je takový komentář, který autorovi umožňuje posouvat se dál. Nemusí být jen kladný, naopak, pokud jsi našel něco, co se Ti nezdá, nerozpakuj se to říct. Pozor ale na formu, jakou svůj názor vyjadřuješ. Pokud autorům chceš skutečně pomáhat, ne si spíš pohladit své ego, tak ti nebude zatěžko dodržovat tyto zásady:

 • Při konstruktivní kritice jde o zlepšení, jejím účelem není dávat najevo nadřazenost či vzbuzovat pocity méněcennosti a nedostatečnosti.
 • Kritizuj činnost, ne člověka. Vyhni se osobním útokům.
 • Buď konkrétní. Vyhni se mlhavým a neurčitým formulacím.
 • Komentuj s chladnou hlavou.
 • Před odesláním si svůj komentář přečti a zkus se zamyslet, jak bys ho jako autor vnímal. Opravdu se soustřeďuješ pouze na to podstatné? Pomáháš autorovi, nebo se snažíš mu ublížit?

Pokud chceš zanechávat delší komentáře, které už mají charakter kritiky, či dokonce psát kritické eseje či glosy (a ty zde vítáme!), tak si prosím přečti i Pravidla kritiky.

 

Milý kritiku,

Pokud se chceš věnovat zlepšování tvorby (ostatních) autorů systematičtěji než (jen) zanecháváním komentářů, přečti si prosím pravidla kritiky.

Věříme, že Ti tato pravidla pomohou se tu cítit dobře a zároveň vytvářet příjemnou atmosféru i pro ostatní!

 

Pravidla kritiky

My, autorky a autoři fanfiction, přicházejíce ze všech segmentů společnosti, bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání a názory, pokud tyto neporušují platné právní předpisy, se hlásíme k potřebě upřímné a konstruktivní kritiky a hodnocení děl z žánru fanfiction vzešlých.

K tomu nás vedou následující důvody.

 1. Vnímáme předpojatost nečtenářů i čtenářů fanfiction vůči každému dílu, které z tohoto žánru pochází. Prohlašujeme, že se rozhodně nejedná o pouze ženský žánr. Na výtku, že se jedná o sublimaci perverzních tužeb autorek a autorů, formu terapie či pouhé grafomanství, namítáme, že stejné důvody ostatně vedou i autory profesionální,[1] a zdůrazňování tohoto rysu u autorů fanfiction považujeme za výraz snobství, nepodložené přezíravosti a podobného diletantismu, jaký popisuje Proust ve své kritice Sainte-Beauvea.[2]
 2. Kritický aparát určený pro ostatní segmenty literatury klade nejvyšší důraz na originalitu daných děl. A to i přesto, že každé dílo je pouze varietou děl již napsaných.[3] Odhlédneme-li od tohoto podstatného rysu veškeré literatury, i fanfikce je originální, ovšem v rámci již existujícího díla – už ze své podstaty nechce a nemůže být považována za naprosto novou. Toto není příznakem intelektuální lenosti, pouze výběru. Obdobně si básník vybere formu sonetu nikoliv kvůli nedostatku talentu, ale aby pracoval s již existující formou a rozvíjel ji do všech možných poloh.
 3. Střídavá kvalita děl fanfiction je očekávatelná. Není před ní kladena jediná cenzurní překážka, ať se nazývá zásah editora, diktát trhu či prostě odmítnutí nakladatelstvím. Hlavním médiem, nikoliv však jediným, je pro fanfiction internet a jeho volnost, se všemi zápory i klady, které z toho plynou.
 4. Úmyslně omezujeme fanfiction tvorbu na posledních několik desetiletí spjatých s rozvojem internetové sítě. Neklademe si nárok na rozsáhlé pole literatury čerpající ze starších děl, do kterého ve skutečnosti prakticky patří veškerá literatura za dobu lidské existence, neboť každá kniha je v zásadě uzavřena ve světě vzniknuvším již před napsáním této knihy, a skutečně originální příběh není možný (jak je již zmíněno v bodu 2.).
 5. Vše konstruktivní, věcné a směřující k vylepšení a nestrannému zhodnocení díla fanfiction slouží k dalšímu rozvoji nejen jednotlivého díla, ale každému autorovi v jeho práci. Jsme tudíž vděčni za kritiku, která znamená přijetí a zhodnocení autorské snahy.
 6. Netvoříme za účelem profitu, ale pro čisté potěšení z tvorby. I tímto se vydělujeme z dílny profesionálních autorů, pro které se profit stal skutečnou hnací silou jejich úsilí.
 7. Nesouhlasíme s názorem, že by snad fanfiction neměla být vůbec kritizována jen proto, že je psána amatéry. Laskavě přehlížet fanfiction literaturu a nepodrobovat ji kritickému posouzení znamená vydělovat ji z okruhu umění vůbec a považujeme to za nejhlubší druh pohrdání, totiž nezájem.
 8. Jinak řečeno, fanfiction považujeme za umění, a spolu s Richardsem se domníváme, že se nelze vyhýbat společenským a morálním aspektům a dopadům umění.

Při naší kritické činnosti v jakékoli formě, a to jak při jejím psaní, tak i zveřejňování, se chceme a hodláme řídit následujícími pravidly:

 1. Předmětem kritiky není autor, ale dílo.
 2. Kritika má být objektivní, nestranná a slušná. Jsme sice svou podstatou subjektivní, ale budeme se snažit. Opravdu.
 3. Mít svůj názor je v pořádku. Ovšem kritika má být odůvodněná. Je taky dobře, když je konstruktivní, tedy radí, jak nedostatky napravit. Netrváme však na tom.
 4. Hanopis není kritika. Adorace také ne.
 5. Není důležité, jak to autor, myslel, ale jak to napsal.
 6. Věk autora není omluvou, ale bude zohledněn, je-li znám.
 7. Nezveřejněné se kritizuje neveřejně, zveřejněné veřejně. Mám-li odvahu publikovat, musím nalézt odvahu unést i nesouhlas (nebo to alespoň předstírat).
 8. Dílo je celek. V dobrém i zlém. Nevytrháváme tedy z kontextu, neomezujeme se jen na jeden aspekt díla.
 9. Na formě záleží. Dokonce i na pravopisu.
 10. A ano, myslíme, že záleží i na pravdivosti a morálních dopadech díla.

Uvědomujeme si složitost naší cesty k uznání hodnoty a prospěšnosti fanfiction pro autory i čtenáře. Na velké úkoly jsme připraveni a nelekáme se jich.

Za SPOŽÚS Tiamat a Richenza.

[1] Kupříkladu některé peprné pasáže Dona Quijota, celé dílo markýze de Sade či Venuši v kožichu von Sacher-Masocha, Krvavý román a vůbec většinu díla Josefa Váchala, velkou část díla Oscara Wildea… zájemcům rádi pošleme téměř nekonečný list, který by si Umberto Eco s radostí zařadil do Bludiště seznamů.

[2] PROUST, Marcel. Eseje: zamyšlení nad Sainte-Beuvem. Olomouc: Votobia, 1996. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-035-8.

[3] Vizte takřka kompletní dílo Petera Esterházyho – mistra rodové a národní fanfiction. Doporučujeme pro náročné Harmonii Caelestis včetně doplňků, a (sic!) Malou maďarskou pornografii.