Skip to content

Praktický návod a závazná pravidla

Praktický návod na užívání, který ovšem nenahrazuje závazná pravidla (vizte dále)

Uživatelské role:

 1. Nepřihlášený – může číst, nemůže komentovat
 2. Chceš-li komentovat – zaregistruje se. Při první registraci, neznáme-li tě, dostaneš automaticky statut Návštěvníka. Návštěvník může komentovat.
 3. Chceš-li publikovat, požádej o rozšíření práv na Spolupracovníka. Pak budeš moci vkládat kapitoly, které se zveřejní po schválení šéfredaktorem nebo adminem.
 4. Když se osvědčíš, nebo jsi-li jinde zavedený autor, můžeme ti přidělit oprávnění redaktora. Jako redaktor budeš moci zveřejňovat svá díla bez schválení. Nečekej, až ti to nabídneme, klidně o to požádej sám. Maximálně tě odmítneme.
 5. Pokud budeš chtít pomoci při tvorbě stránek, můžeš požádat o státu šéfredaktora. Pak budeš moci schvalovat i díla Spolupracovníků. Také budeš moci editovat komentáře a vytvářet rubriky.
 6. Kromě šéfredaktorů jsou tu také admini, kteří schvalují uživatele a přidělují jim role. Můžou také mazat nevhodné příspěvky.

Když chceš vložit své dílo:

 1. Přihlaš se.
 2. Klikni na „Správa vašich článků“ v levém černém sloupci
 3. Najeď kurzorem na „Kapitoly“. Jde-li o jednorázový text, nebo máš už založenou povídku, klikni na „Vytvořit novou kapitolu“.
 4. Pak už je to jednoduché – zadej název, vlož text – můžeš i formátovat, vkládat odkazy na jiné stránky apod. Pak se podívej na pravý sloupec – ještě předtím, než zmáčkneš „Publikovat“, tak vyplň rubriky pod tím: Rubriku (autorská tvorba, fankfikce, jiné) a štítky. Povinným štítkem je rating (viz pravidla), nepovinně můžeš použít cokoli. Můžeš si vybírat i z nejčastějších štítků. Úplně dole je možnost zvolit si náhledový obrázek.
 5. Je-li tvůj text součástí většího celku, požádej šéfredaktora o vytvoření většího celku – pošli mu název a popis. (Nebo požádej, jsi-li už zavedený autor, o statu šéfredaktora.) Přes „Kapitoly“ si vybereš „Seznam povídek“ a vytvoříš si rubriku. Můžeš přidat i popis, není povinný. Rubrik může být hierarchicky za sebou více – kniha se tedy může členit na díly a do dílů se pak vkládají kapitoly. Hierarchii si řídíš sám přes nadřazenou rubriku.
 6. Píšeš-li více povídek a chceš, aby tvé čtenáři našli i další tvá díla podle jména, máš dvě možnosti – můžeš si založit štítek, nebo si požádej některého šéfredatora o založení rubriky – viz předchozí bod. Nezapomeň při vkládání označit všechny rubriky (tedy např.  Lumos – Nekonečný boj – kapitola 1. (Kdyby se nám tedy vrátila Lumos :).
 7. Do textu můžeš vkládat mediální soubory (obrázky, klipy) a linky.
 8. Text můžeš jednodušše formátovat, barvy a fonty ale neumíme.
 9. Vpravo úpně dole máš možnost zvolit si náhledový obrázek, který se ti zobrazí na hlavní stránce při zveřejnění díla. Buď originální a zvol si takový obrázek, který bude na první pohled rozlišitelný od náhledových obrázků ostatních autorů.
 10. Jestli chceš, aby ti kapitoly navazovaly, vlož si přímo do textu link na další kapitolu, ev. i na předchozí. Automatické „zpět“ a „dále“ zatím neumí řazení v rámci knihy, ale jde chronologicky napříč všemi knihami. Budeme na tom ještě pracovat.

Pokud budeš potřebovat udělit vyšší uživatelská oprávnění nebo s čímkoli poradit, obrať se na některého ze šéfredaktorů (jejich seznam a kontaktní e-maily jsou uveřejněny v rubrice „Seznam šéfredaktorů (schvalovatelů)“ na úvodní stránce.

Pokud budeš chtít pomoc beta-readera, seznam je také na úvodní stránce.

 

Vaše Rejčka

Pravidla stránek Fanfikce.cz

Čl. 1 Druh literatury

 • Tyto stránky šíří jakýkoliv druh literární činnosti, pokud není v rozporu s pravidly stránek, nebo s platnými právními předpisy.
 • Kromě prózy, poezie a dramatu je možné přidávat úvahy, eseje, kritiky odborné i neodborné, technické články týkající se literatury i literární experimenty.

Čl. 2 Přidávání kapitol a povídek.

 • Povídku či kapitolu (dále jen „kapitola“) přidává buď admin, šéfredaktor nebo redaktor.
 • Redaktor nesmí přidávat více než dvě kapitoly denně a více než osm kapitol týdně; za kapitolu se považuje i drabble (to neplatí první čtvrtletí provozu stránek).
 • Admin či šéfredaktor zpravidla nepřidává více než dvě kapitoly denně a více než osm kapitol týdně téhož autora (to neplatí první čtvrtletí provozu stránek).
 • Redaktor může sám přidávat povídky či kapitoly. Admini a šéfredaktoři si vyhrazují kontrolu každého zveřejněného díla.
 • Admini a šéfredaktoři nijak výrazně nezasahují do zveřejněné kapitoly – omezí se na opravu nejzjevnějších významných chyb. Na jiné chyby a porušení pravidel autora pouze upozorní. Povídka, která nesplňuje ani po upozornění pravidla SPOŽÚSu, může být po tomto upozornění smazána.
 • Admini a šéfredaktori si vyhrazují právo smazat povídku, která nesplňuje pravidla SPOŽÚSu obzvlášť hrubě, nebo porušuje právní rád České republiky i bez předchozího upozornění autora.
 • Publikace cizích povídek je přísně zakázána s výjimkou překladů, pokud je autor řádně uveden, včetně adresy zveřejnění v originále. Překladatel je odpovědný za to, že původní autor se zveřejněním souhlasí; souhlas se předpokládá, pokud jej překladatel požádal o souhlas s překladem a zveřejněním na adrese autora uvedené na stránkách, kde byla povídka zveřejněna v originále, a autor neprojevil nesouhlas do jednoho měsíce od odeslání žádosti. Překladatel má všechna práva a povinnosti autora.

Čl. 3 Zařazení a rating kapitoly

 • Autor je povinen povídku správně zařadit podle přístupnosti pro čtenáře (rating):

Pro všechny – povídky s nekonfliktním obsahem

Od 12 let – povídky obsahující násilné scény nevhodné pro děti a sprostá slova, nebo věci pro děti nevhodné psychicky.

Od 15 let – lehká erotika, násilné scény nevhodné pro mladší čtenáře

Pouze pro dospělé – pornografie a doslovná erotika, velice násilné scény, psychický teror a podobně; je zakázán pornografický obsah, který je v rozporu s právním pořádkem České republiky (viz příloha 1).

 • Kromě správného ratingu musí být kapitola zařazena minimálně do jednoho žánru (rubriky – autorská tvorba, fanfikce, nezařazené, recenze a ostatní). .
 • Rating si každý určuje sám ve štítcích. Štítky může přidat i další (žánr: fantasy, sci-fi, parodie, horor, erotika… , postavy, pairing, apod., co si myslíte, že vám pomůže najít vašeho čtenáře.

Čl. 4 Délka, obsah a forma povídky

 • Kapitola nesmí svým obsahem porušovat zákony České republiky, tedy zejména propagovat hnutí nebo prosazovat názory směřující k omezování osobní svobody jednotlivce či skupiny nebo namířené proti národnostním a jiným menšinám.
 • Kapitola nesmí obsahovat větší počet gramatických chyb, chyb v přímé řeči, překlepů či chyb v typografii. Za větší počet chyb se považuje více než 1 hrubá gramatická chyba (hrubá chyba je zejména chyba v y/i, tvarosloví, stavbě slov a v čárkách, kde to jednoznačně dané) nebo více než 5 jiných chyb na každých započatých 1000 slov (Viz také příloha 2).
 • Kapitola musí být psána s diakritikou.
 • Kapitola musí obsahovat nejméně 250 slov.
 • Drabble musí obsahovat 100 slov, s tolerancí +/- 5 slov.

Čl. 5 Statut šéfredaktora

 • Autorovi, který se chce výrazněji podílet na chodu stránek, kontrolovat texty nových autorů, v případě jejich zájmu je vést a pomáhat jim, a prokáže-li své vlastní autorské schopnosti a výbornou znalost gramatiky a stylistiky, bude na základě jeho žádosti udělen statut šéfredaktora.
 • O udělení statutu šéfredaktora rozhoduje admin, který tyto kapitoly schvaloval (pokud kapitoly schvaloval šéfredaktor, rozhoduje admin na základe šéfredaktorova doporučení). V případě, že poslední tři kapitoly schvalovalo více adminů či šéfredaktorů, je nutný souhlas každého z nich. V případě neshody rozhoduje vedoucí adminů.
 • Pokud se autor domnívá, že mu oprávněná osoba nechce bezdůvodně přiznat statut šéfredaktora, ačkoli splňuje podmínky podle bodu 1, může požádat o stanovisko další adminy a šéfredaktory. Statut šéfredaktora bude udělen, pokud s žádostí autora budou souhlasit nejméně 2 další admini či šéfredaktori, nebo vedoucí adminů.
 • Admin může statut šéfredaktora udělit i bez žádosti autora.
 • Statut šéfredaktora může odebrat pouze admin se souhlasem nejméně 1 dalšího admina, nebo bez souhlasu dalšího admina vedoucí adminů, a to pouze způsobem stanoveným v čl. 12 odst. 3.

Čl. 6 Práva a povinnosti redaktora (autora/předkladatele)

 • Redaktor je autor, který je oprávněn samostatně zveřejňovat své povídky; za autora se považuje i překladatel.
 • Redaktor může zveřejňovat pouze svou vlastní tvorbu, včetně svých vlastních překladů.

Čl. 7. Práva a povinnosti autora

 • Autor, bez ohledu na to, zda si svou tvorbu zveřjňuje sám, nebo mu texty schvaluje někdo jiný, je povinen dodržovat tato pravidla a řídit se právním pořádkem České republiky.
 • Autor je povinen používat pouze jeden nick.
 • Pokud se autor rozhodne o sobě zveřejnit jakékoli údaje ve svém profilu, musí být tyto údaje pravdivé.
 • Autor má právo, aby jeho povídky byly zveřejňované v přiměřené době podle časových možností šéfredaktorův a adminů, zejména má právo, aby nebyl znevýhodňován proti jiným autorům.
 • Autor je povinen upravit vrácenou kapitolu podle pokynů admina či šéfredaktora.
 • Autor má právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí admina či šéfredaktora, a to k vedoucímu adminů, adminum, nebo k dalším 2 šéfredaktorôm.
 • Za plnění povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 odpovídá admin či šéfredaktor schvalující příslušnou kapitolu.

Čl. 8 Práva a povinnosti komentujícího – návštěvníka

 • Registrovaný uživatel je povinen se v komentářích zdržet hrubých a vulgárních projevů a projevů, které jsou v rozporu s právním pořádkem České republiky.
 • Pokud mají komentáře ambice a charakter kritiky, dodržuje též Pravidla kritiky uvedené ve zvláštním dokumentu.

Čl. 9 Statut admina

 • Statut admina uděluje předseda SPOŽÚSu.
 • Admin řeší spory vzniklé mezi autory a adminy.
 • Admin rozhoduje o udělení sankcí podle čl. 10.
 • Admin může podle svých možností plnit funkci šéfredaktora.
 • Vedoucí adminů je nejvyšší autoritou stránek. Vedoucím adminem je zpravidla předseda SPOŽÚSu, neurčí-li jinak.
 • V případě sporů mezi adminy nebo při rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího adminů .
 • Vedoucí adminů může dle svých možností plnit funkci šéfredaktora i admina.

Čl. 10 Sankce

 • Pokud uživatel těchto stránek poruší opakovaně tato pravidla zvlášť závažným způsobem, může vedoucí adminů zablokovat přístup z jeho IP adresy na dobu jednoho měsíce. Podmínkou je, aby byl na tuto možnost upozorněn vedoucím adminů či jiným adminem. Kapitola nebo komentář může být smazána vedoucím adminů, pokud v přiměřené lhůtě jím poskytnuté nedojde k nápravě.
 • V případě opakovaného zablokování IP adresy lze tuto adresu zablokovat na dobu delší, v závislosti na důvodech zablokování.
 • Pokud autor se statutem redaktora poruší opakovaně a závažně tato pravidla, a své chování nezmění ani po upozornění šéfredaktora, admina nebo vedoucího adminů, může mu být odebrán statut redaktora.
 • Pokud šéfredaktor soustavně neplní své povinnosti, zejména pokud propouští kapitoly, které nedopovídají těmto pravidlům, může být odebrán statut šéfredaktora.
 • Porušuje-li opakovaně pravidla těchto stránek vedoucí adminů, může ho odvolat SPOŽÚS.

Příloha 1

Výňatek z trestního zákoníku (zakázaná pornografie)

§ 191 Šíření pornografie

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo

 1. a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
 2. b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

 1. a) jako člen organizované skupiny,
 2. b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
 3. c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

 1. a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
 2. b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo

do kořistí z takového pornografického díla,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

 1. a) jako člen organizované skupiny,
 2. b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
 3. c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

 1. a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
 2. b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Příloha č. 2

Pravopis a typografie

1) Zkontrolujte se text vždy kontrolou pravopisu textového editoru.

2) Co se týče gramatických chyb, důraz klademe na: mně/mě; ji/jí; y/i (v příčestí minulém, vyjmenovaných slovech, koncovkách přídavných a podstatných jmen); ú/ů (viz. Pravidla českého pravopisu); interpunkci; předpony a předložky s a z.

3) Nebojte se použít pravidla Českého pravopisu – na těchto stránkách jsou zákonem! Můžete využít například tyto stránky: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Klíč k přímé řeči:

Psaní přímé řeči není nijak těžké, jedná se jen o několik pravidel:

1) Přímá řeč musí být VŽDY na novém řádku, pokud hovoří další osoba. Pokud hovoří ta samá osoba, obvykle se ponechává ve stejném odstavci. Další výjimkou je uvozující věta před přímou řečí končící dvojtečkou (viz dále příklad).

2) První uvozovky jsou vždy dole, druhé nahoře.

3) Znaménko ukončující přímou řeč se vždy píše ještě před druhými uvozovkami.

4) Mezi ukončujícím znaménkem a druhými uvozovkami není mezera.

5) Za druhými uvozovkami mezeru píšeme vždy.

6) Za přímou řečí se nesmí vyskytovat znaménko.

7) Pokud pokračuje po přímé řeči věta, píše se místo tečky před druhými uvozovkami čárka, poté věta pokračuje malým písmenem. Totéž platí, končí-li přímá řeč vykřičníkem či otazníkem.

Pozor! Nepleťte si prosím přímou řeč se slovy, které jsou psané v uvozovkách proto, že označují ve svém plném významu něco jiného nebo s citací (Posadil se tam, kde seděla ta „krysa“.).

Příklad přímé řeči:

„Dobré ráno!“ pozdravil Sirius s úsměvem.

„Dobré…“*** zamručel zbytek Pobertů.

„Čím pak je to, že nehýříte elánem?“ Posadil se na volné křeslo. *

„Ale, znáš to,“ usmál se smutně James, „pořád má něco.“ **

„Lily?“

Chlapec přikývl: „Asi se na to už vykašlu.“

„Jen se nedej,“ konejšil ho Sirius. „Tohle ženský dělají vždycky!“ **

„Jenže u Lily mě to nějak překvapuje, protože ona –“***

„Je Lily,“ skočil mu do řeči Sirius. „Ale to neznamená, že není ženská,“ opřel se pohodlně do křesla a položil nohy na stůl.

 

* Věta, která následuje po přímé řeči, nezačíná velkým písmenem proto, že by přímá řeč končila otazníkem, ale proto, že to není věta uvozovací! Jinými slovy: Nemá s přímou řečí nic společného! (To, že se posadil, nesouvisí s tím, co řekl nebo jak to řekl. Ovšem, když Jamese konejšil o pár řádku dál, tak to už je způsob řeči, je to tedy věta uvozovací. V tomto případě místo tečky píšeme čárku, a po uvozovkách pokračujeme malým písmenem, a to i když věta končí otazníkem nebo vykřičníkem.)

** Všimněte si, že v těchto dvou případech je uvozovací věta vložená mezi přímou řeč, ale v jednom případě končí čárkou, v druhém tečkou – OBA zápisy jsou možné!

*** Násilné přerušení řeči končí pomlčkou, pokud hovořící skončí sám, nebo v řeči zaváhá, dělá odmlky apod., používají se tři tečky (…).

 

Typografie (základní pravidla):

 1. Toto pravidlo přijde mnohým z vás banální, avšak dnes a denně se setkáváme s případy, kdy jej autoři porušují. Tímto pravidlem je pravidlo mezera za interpunkcí tj. čárka, tečka, vykřičník, otazník…). Mezera je tedy vždy ZA interpunkcí, NIKOLI před ní!
 2. Jakákoli povídka (vyjma drabble) musí být vhodně rozčleněna na odstavce.
 3. Pomlčka a spojovník. Pomlčka se dá v některých případech položit na místo čárky (viz Pravidla českého pravopisu) a oddělujeme ji mezerami z obou stran. Spojovník naopak spojuje dvě slova dohromady (např.: beta-reader, bude-li) a neoddělujeme jej mezerou z žádné strany!

Zápis číslovek:

Pokud zapisujeme číslovku číslicí, neměl by tu být žádný problém, to, že za řadovou číslovkou se píše tečka, ví každý. Nepoužívejte však jednoslovné číslovky vyjádřené číslicí, pokud to nemá zvláštní důvod – nepíšeme učebnici, ale umělecké dílo (či se o to alespoň pokoušíme).

Ron tedy nesnědl 3 kokosky, ale tři kokosky. Ovšem pokud by jich snědl tři tisíce třista třicet tři, pak můžete napsat, že snědl rovných 3 333 kokosek, to už je věcí volby.

Problém nastává ve chvíli, kdy chceme číslicí napsat například dvaceti, dvanáct, vyskytují se pak patvary typu: 12ti, 12-ti, 12náct, 12-náct, buďte si jisti tím, že tento zápis je špatný! K číslovkám žádné koncovky nepřidáváme, předpokládáme, že čtenář umí skloňovat. Pokud nechceme vypisovat tvar „dvěstěosmdesátisedmidenní cyklus, lze připustit i tvar „287denní cyklus,“ nikoli však „287mi denní cyklus“.

Skloňování číslovky dvě, obě:

 1. a 4. pád dva/oba, dvě/obě
 2. a 6. pád dvou/obou
 3. a 7. pád dvěma/oběma

Číslovky tři, čtyři

Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary – tří/čtyř i třech/čtyřech. Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi. V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma – konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.

 

Zde nejsou komentáře povolené.